Tringa ochropus
Green sandpiper / Skogssnäppa

18    2023-05-16    Ammarnäs, Sweden/Sverige

A Green sandpiper stood shivering (?) in the rain in a bay in Ammarnäs.

En skogssnäppa stod och huttrade (?) i regnet i en vik i Ammarnäs.