Troglodytes troglodytes
Wren / Gärdsmyg

33c053    2023-05-16    Ammarnäs, Sweden/Sverige

Meeting with a wren on a forest road outside Ammarnäs. Here, its body rushes so fast that the camera can't keep up.

Möte med en gärdsmyg på en skogsväg utanför Ammarnäs. Här ruskar den kroppen så snabbt att kameran inte hänger med.