Troglodytes troglodytes
Wren / Gärdsmyg

33c053    2023-05-16    Ammarnäs, Sweden/Sverige

After all, this is a more classic pose for a wren - slightly crouching with its tail in the air.

Det här är ju en mera klassisk pose för en gärdsmyg - litet hukande med stjärten i vädret.