Troglodytes troglodytes
Wren / Gärdsmyg

33c053    2023-05-16    Ammarnäs, Sweden/Sverige

A close up of the same wren.

En närbild på samma gärdsmyg.