Phalacrocorax fuscicollis
Indian cormorant / Indisk skarv

11    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

An Indian cormorant with typical blue eyes and a yellow, featherless field at the base of the bill. This species often cooperates in groups when fishing.

En indisk skarv med typiska blå ögon och ett gult, fjäderlöst fält vid näbbroten. Arten samarbetar ofta i grupp vid fisket.