Ardeola grayii
Indian pond heron / Rishäger

12    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

Portrait of an Indian pond heron where the characteristic yellow field between the eye and the upper mandible is evident.

Porträtt av en rishäger där det karaktäristiska gula fältet mellan ögat och näbbryggen är tydligt.