Ixobrychus flavicollis
Black bittern / Svart rördrom

12    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

In a thicket along the water's edge, we discovered this Black bittern in a position very reminiscent of how the Great bittern (Botaurus stellaris) usually hides in the reeds, bill up. The Black bittern is usually counted among the dwarf bitterns, but it is considerably larger than its relatives (58 cm tall). Like most bitterns, it is difficult to discover - and of course difficult to photograph!

I ett buskage längs vattenbrynet upptäckte vi denna svarta rördrom i en position som mycket påminner om hur vår egen svenska rördrom (Botaurus stellaris) brukar gömma sig i vassen, med näbben uppåt. Den svarta rördrommen brukar räknas in bland dvärgrördrommarna, men är betydligt större än sina släktingar (58 cm lång). Som de flesta rördrommar är den svårupptäckt - och förstås svårfotograferad!