Anhinga melanogaster
Oriental darter / Indisk ormhalsfågel

11    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

This Oriental darter had caught a big fish and was having a lot of trouble getting it down. We stood for a long time watching it while it pierced the fish, beat it against the tree, shook it, drenched it in the water, before finally, with great difficulty, it succeeded in swallowing it. It was probably a substantial meal.

Den här indiska ormhalsfågeln hade fångat en stor fisk och hade stora problem att få ner den. Vi stod en lång stund och betraktade den medan den spetsade fisken, slog den mot trädet, skakade på den, blötte den i vattnet, innan den slutligen, under stora besvär, lyckades svälja den. Det blev förmodligen en rejäl måltid.