Ephippiorhynchus asiaticus
Black-necked stork / Svarthalsad stork

13    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

We saw Black-necked storks from afar and followed them through binoculars and telephoto lenses as they flew and landed. Back then, the black center bands over the white wings were striking. But then we happened to pass a specimen sitting on top of a bush tree. Now we could enjoy the red cap, the beautiful blue head and neck, and the red legs. Furthermore, the bright yellow eye reveals that this is a female. The male has a brown-black iris. This stork has a wide area of distribution, from India all the way down to Australia, but it is everywhere rare and the world population is therefore relatively small - and the species is classified as "near threatened."

Vi såg svarthalsad stork på långt håll och följde dem i kikare och teleobjektiv när de flög och landade. Då var de svarta mittbanden över de vita vingarna karaktäristiska. Men så råkade vi passera ett exemplar som satt på toppen av ett buskträd. Nu kunde vi njuta av den röda hättan, det vackert blåa huvudet och halsen och de röda benen. Det lysande gula ögat avslöjar dessutom att detta är en hona. Hannen har brunsvart iris. Den här storken har ett vitt utbredningsområde, från Indien ända ner till Australien, men är överallt sällsynt och världspopulationen är därför relativt liten - och arten nära hotad.