Mycteria leucocephala
Painted stork / Indisk ibisstork

13    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

In English, this bird is called Painted stork - and it probably looks like some painter with a dubious sense of color has smeared an originally grey-white bird with paint... The Swedish name ("Ibis stork") alludes to the bill, which for storks is unusually curved, reminiscent of an ibis bill. The diet consists mostly of fish and the nests are built in colonies in tall trees, often together with ibises. Although strikingly common here in the Bharatpur wetlands, the Painted stork is rapidly declining almost everywhere and is now classified as 'near threatened'.

På engelska heter denna fågel "målad stork" och nog ser det ut som att någon målare med tveksamt färgsinne kladdat ner en från början gråvit fågel... Det svenska namnet anspelar på näbben, som för storkar är ovanligt böjd, litet som en ibisnäbb. Dieten består mestadels av fisk och bona byggs i kolonier i höga träd, ofta tillsammans med ibisar. Även om ibisstorken är slående vanlig här i Bharatpurs våtmarker så minskar snabbt totalt och klassas som "nära hotad".