Hieraaetus pennatus
Booted eagle / Dvärgörn

14    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

One of the birds of prey in the Keoladeo Park was this little eagle. It is very eagle-like - but only about 46 cm long! Unlike its larger relatives, it lives largely on birds and amphibians.

En av rovfåglarna i Keoladeo-parken var denna dvärgörn. Den är mycket örnlik - men bara ca 46 cm lång! Till skillnad från sina större släktingar lever den till stor del på fåglar och groddjur.