Milvus migrans
Black kite / Brun glada

14    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

In Israel last year we saw hundreds of Black kites, but none at close range. It is also easy to overlook a bird that you think of as "ordinary." But here, in the national park, I suddenly had the chance to photograph a Black kite in an elegant dry tree, overhanging the water.

I Israel förra året såg vi hundratals bruna glador, men ingen på riktigt nära håll. Det är också lätt att förbise en fågel som man upplever som vanlig. Men här, inne i nationalparken, fick jag plötsligt chansen att fotografera en brun glada i ett torrt träd som hängde över vattnet.