Esacus recurvirostris
Great thick-knee / Strandtjockfot

18    2022-12-17    Chambal River, India/Indien

This Great thick-knee was hiding among the rocks on a small islet in the river. This is a very large thick-knee (around half a meter long) with several special characteristics: a dark, slightly upturned beak with a yellow base, a green eye with a white eye band that runs down the back of the neck, framed by black fields and a gray crown. It subsists mainly on crustaceans, which it searches for by turning over stones with its strong bill. It is unfortunately decreasing in numbers and is classified as "near threatened".

Den här strandtjockfoten gömde sig bland stenarna på en liten kobbe i floden. Detta är mycket stor tjockfot (runt en halv meter lång) med flera speciella kännetecken: en mörk, svagt uppåtböjd näbb med gul bas, ett grönt öga med ett vitt ögonband som drar ner mot nacken, inramat av svarta fält och en grå hjässa. Den lever huvudsakligen på kräftdjur som den letar fram genom att vända på stenar med sin kraftiga näbb. Den minskar tyvärr kraftigt i antal och är klassad som "nära hotad".