Rynchops albicollis
Indian skimmer / Indisk saxnäbb

18    2022-12-17    Chambal River, India/Indien

Here comes part of the flock of skimmers, flying towards us.

Här kommer en del av saxnäbbsflocken flygande emot oss.