Rynchops albicollis
Indian skimmer / Indisk saxnäbb

18    2022-12-17    Chambal River, India/Indien

One of the reasons for the trip on the Chambal River was that we would have a chance to see Indian skimmers. And at a good distance upriver we spotted a flock on a sand bank. We approached it cautiously with the boat, but eventually we got too close and they took off. Then they zigzagged across the river a couple of times before disappearing. Like other skimmers , the Indian skimmer has a distinctly longer lower bill half than the upper, an adaptation to its special way of catching fish by having the lower bill half skimming the surface of the water while flying. The species is unfortunately classified as "critically endangered" by the IUCN and a research project is underway right here on the Chambal River to try to save the species.

En av orsakerna till turen på Chambalfloden var att vi skulle ha en chans att få se indisk saxnäbb. Och en bra bit uppströms fick vi på håll se en flock på en sandbank. Vi närmade oss försiktigt med båten, men så småningom kom vi för nära och de lyfte. Sedan flög de zickzack över floden ett par gånger innan de försvann. Liksom övriga saxnäbbar har den indiska en klart längre undre näbbhalva än den övre, en anpassning till dess speciella sätt att fånga fisk genom att låta den nedre näbbhalvan söka under vattenytan medan den flyger. Arten är dessvärre klassificerad som "starkt utrotningshotad" av IUCN och ett forskningsprojekt pågår just här vid Chambalfloden för att försöka rädda arten.