Sterna aurantia
River tern / Indisk flodtärna

18    2022-12-17    Chambal River, India/Indien

This is a medium-sized tern that only lives near freshwater, usually rivers, hence its name: River tern. Its characteristics, apart from the habitat, are the stout, yellow bill and the orange-red legs. The species is declining rapidly in numbers and is now placed in the "vulnerable" category.

Detta är en mellanstor tärna som bara lever vid sötvatten, då oftast floder, därav dess namn. Dess karaktäristika, förutom habitatet, är den kraftiga, gula näbben och röda ben. Arten minskar kraftigt i antal och placeras numera i kategorin "sårbar".