Vanellus duvaucelii
River lapwing / Flodvipa

18    2022-12-17    Chambal River, India/Indien

This is a medium-sized lapwing that depends on watercourses, hence its name. It is scarce and also "near threatened." This individual is photographed on the banks of the Chambal River, just before we were to take a boat ride.

Det här är en medelstor vipa som är beroende av vattendrag, därav dess namn. Den är fåtalig och dessutom "nära hotad". Den här individen är fotograferad vid Chambalflodens strand, alldeles innan vi skulle ta en båttur.