Hirundo smithii
Wire-tailed swallow / Trådstjärtad svala

33c045    2022-12-17    Chambal River, India/Indien

I have taken several pictures of the Wire-tailed swallow, but none that clearly showed how wire-like its tail feathers actually are. This swallow was sitting on a drying hack next to the Chambal River.

Jag har tagit flera bilder på trådstjärtad svala, men ingen som så tydligt visat på hur trådlika dess stjärtfjädrar faktiskt är. Den här svalan satt på en torkställning intill Chambalfloden.