Lanius cristatus
Brown shrike / Brun törnskata

33c031    2022-12-17    Bharatpur, India/Indien

This juvenile Brown shrike was perched at the top of one of the low thorn bushes in the area we walked in. The species is very closely related to our own Red-backed shrike (Lanius collurio), but occurs mainly in Asia, including here in northern India.

Denna juvenila bruna törnskata hade placerat sig i toppen av en av låga taggbuskarna i området vi gick i. Arten är mycket nära släkt med vår egen törnskata (Lanius collurio), men förekommer huvudsakligen i Asien, bland annat då här i norra Indien.