Mirafra assamica
Bengal bushlark / Bengallärka

33c044    2022-12-17    Bharatpur, India/Indien

We walked in a large, grassy area and only got a late sighting of this Bengal bushlark. It was well camouflaged in its watered brown plumage. Apparently it was busy looking for seeds or insects in the grass and trusted its protective plumage because it did not fly up when we came closer. Its strong bill and rust-red features in the plumage are characteristic of this species.

Vi gick på ett stort, gräsbevuxet område och fick först sent syn på denna bengallärka. Den var väl kamouflerad i sin brunspräckliga dräkt. Uppenbarligen var den upptagen med att leta frön eller insekter i gräset och litade på sin skyddsdräkt för den flög inte upp när vi närmade oss. Dess kraftiga näbb och roströda inslag i dräkten är karaktäristiska för arten.