Prinia sylvatica
Jungle prinia / Djungelprinia

33c066    2022-12-17    Bharatpur, India/Indien

This jungle prinia is about 15 cm (6 in) long, but then the long tail makes up a large part of the length. It is closely related to the cisticolas and is thus a songbird and an insectivore.

Den här djungelprinian är ca 15 cm lång, men då utgör den långa stjärten en stor del av längden. Den är nära släkt med cistikolorna och är alltså en sångfågel och insektsätare.