Aquila fasciata
Bonelli's eagle / Hökörn

14    2022-12-17    Chambal River, India/Indien

This Bonelli's eagle looked unusually reddish-brown, probably quite juvenile. Perhaps it thrived extra well on the high banks along one side of the Chambal River, which had almost the same color. Note the powerful beak and the equally powerful claws!

Den här hökörnen kändes ovanlig rödbrun, förmodligen ganska juvenil. Kanske trivdes den extra bra på de höga strandbankarna längs ena sidan av Chambalfloden som ju nästan hade samma färg. Notera den kraftiga näbben och de likaledes mäktiga klorna!