Dendrocopos major
Great-spotted woodpecker / Större hackspett

29    2023-02-11    Uppsala, Sweden/Sverige

This is a Great-spotted woodpecker at its "anvil" - just a few blocks from our house in Uppsala. But what kind of cone is he processing this time? It is neither spruce nor pine. Could it be a cone from a black pine (Pinus nigra) or is it from a bog pine (Pinus mugo)? In that case, it probably comes from a garden in Uppsala. Because it can't be from the exotic Aleppo pine (Pinus halepensis), can it? Because that one thrives only in warmer climates...

Det här är en större hackspett vid sin smedja - bara något kvarter från vårt hus i Uppsala. Men vad är det för kotte han bearbetar? Det är varken gran eller tall denna gång. Kan det vara en kotte av en svarttall (Pinus nigra) eller är det från en bergtall (Pinus mugo)? I så fall kommer den troligen från någon trädgård i Uppsala. För det kan väl inte vara från den exotiska aleppotallen (Pinus halepensis)? Den trivs ju bara i varmt klimat...