Turdus pilaris
Fieldfare / Björktrast

33c076    2023-02-11    Uppsala, Sweden/Sverige

It is winter time and the Fieldfare fluffs up its feathers to keep warm. It makes it almost look like a ball... This individual was looking for something to eat only fifty meters from our house. It looked at me curiously as I passed by.

Det är vintertid och björktrasten spänner ut fjädrarna för att behålla värmen. Det gör att den närmast ser ut som en boll... Den här individen letade efter något att äta bara femtio meter från vårt hus. Den tittade nyfiket på mig när jag gick förbi.