Metopidius indicus
Bronze-winged jacana / Bronsjaçana

18    2022-12-14    Bharatpur, India/Indien

From this picture it is hard to see why this bird would be called Bronze-winged jacana, as it is the wings (hidden in this picture) that deviate from the bird's coloring in general and that shift to bronze. In the picture, however, we see the bird's other characteristics: the dark chest and the neck that shift in blue and green, the white patch over the eye and the yellow and red bill. This species practices polyandry, i.e. the female mates with several males and lets them build the nests and incubate. She is responsible for laying the eggs. Period.

Av den här bilden är det svårt att fatta varför den här fågeln skulle kallas "bronsjaçana". Det är nämligen vingarna (skymda på den här bilden) som avviker från fågelns färgsättning i övrigt och som skiftar i brons. På bilden ser vi fågelns övriga karaktäristika: det mörka bröstet och halsen som skiftar i blått och grönt, det vita strecket över ögat och den gula och röda näbben. Arten tillämpar polyandri, dvs att honan parar sig med flera hanar och låter dem bygga bon och ruva. Hon står för äggläggningen. Punkt.