Rostratula benghalensis
Greater painted snipe / Rallbeckasin

18    2022-12-14    Bharatpur, India/Indien

This is a male of Greater painted snipe with the two typical yellow and white bands, one over the eye and ear and one in front of the wing. However, the Greater painted snipe applies "reverse sex order", which means that it is the female who courts, competes for nesting places and defends her nest and her male aggressively, while it is the male who incubates and gets to take care of the young. It possibly also explains that the female, like the Red phalarope (Phalaropus fulicarius), is more brightly colored than the male, with a reddish head and jet-black breast. To get this picture, both Bablu and I worked hard. He spotted a pair from a distance that were completely camouflaged in the grass, but managed to lure this male out to a section of swamp land that I jumped over to and tried to make myself as invisible as possible…

Detta är en hanne av rallbeckasin med de två typiska gulvita banden, ett över ögat och örat och ett framför vingen. Rallbeckasinen tillämpar dock "omvänd könsordning" vilket betyder att det är honan som uppvaktar, konkurrerar om boplatser och försvarar sitt bo och sin hane aggressivt medan det är hanen som ruvar och får ta hand om ungarna. Det förklarar möjligen också att honan, liksom hos den brednäbbade simsnäppan (Phalaropus fulicarius), är mera bjärt färgad med rödaktigt huvud och kolsvart bröst. För att få den här bilden jobbade både Bablu och jag. Han upptäckte ett par på långt håll som var helt kamouflerade i gräset, men lyckades locka fram den här hannen till en del av sumpmarken som jag hoppat över till och försökt göra mig så osynlig som möjligt...