Zapornia akool
Brown crake / Brun sumphöna

17    2022-12-14    Bharatpur, India/Indien

This Brown crake is far from rare, but it is very hard to spot! That's why it was an extra bonus when Bablu's son discovered this individual in an irrigation canal, a biotope that this species likes to use. The plumage is quite muted, but look at the bill! It's yellow, green, blue and black!

Den här bruna sumphönan är långt ifrån sällsynt, men den är svårupptäckt! Därför blev det extra glatt när Bablus son upptäckte den här individen i ett bevattningsdike, en biotop som arten gärna utnyttjar. Fjäderdräkten är ganska dämpad, men titta på näbben! Den är gul, grön, blå och svart!