Antigone antigone
Sarus crane / Sarustrana

17    2022-12-14    Bharatpur, India/Indien

A "must" in Bharatpur is to see the region's pride: the Sarus crane. But they are rarely found in the national park and we never saw any there either. However, Bablu had an idea where we could see them, and we went out into the countryside, to suitable places. And on two of them we managed to see Sarus cranes, once a couple with an almost full-grown chick, and then a couple looking for food in a rice field. Here the male, on the right, is slightly larger than the female. This is the world's largest crane with a length of up to 180 cm (5.9 ft) - thus also the world's tallest flying bird. Primarily a resident bird, it is found only in northern India and a few places in Southeast Asia. In India, Sarus cranes are regarded as symbols of long, faithful marriages. The couple stay together for life and if one partner dies, the other is considered to starve itself to death out of grief!

Ett "måste" i Bharatpur är att få se traktens stolthet: sarustranan. Men de är sällan i nationalparken och vi såg aldrig några där. Bablu hade dock en idé om var vi kunde se dem och vi åkte ut på landsbygden, till lämpliga platser. Och på två av dem lyckades vi få se sarustranor, en gång med en nästan fullvuxen unge, och så här ett par som letade mat på en åker. Här är hannen, till höger, något större än honan. Detta är världens största trana med en längd på upp till 180 cm - tillika världens längsta flygande fågel. Den är i huvudsak en stannfågel och förekommer endast i norra Indien och på några platser i Sydostasien. I Indien betraktas sarustranor som symboler för långa, trogna äktenskap. Paret håller ihop hela livet och om den ena partnern dör anses den andra svälta sig ihjäl av sorg!