Vanellus indicus
Red-wattled lapwing / Rödflikvipa

18    2022-12-10    Corbett, India/Indien

This is a very visible bird in North India. It occurs in many different biotopes near water, including in the middle of villages! Several times I saw it sitting on roofs. In the picture you can clearly see the characteristic yellow legs, the black-grey-white body and the striking red fields around the eye and on the beak. The thing that gave the species its name, the red wattle between the eye and the bill, may be hard to see in the picture, but it is there.

Det här är en mycket synlig fågel i norra Indien. Den förekommer i många olika biotoper nära vatten, inklusive inne i byar! Flera gånger såg jag den sitta på hustak. På bilden ser man tydligt de karaktäristiska gula benen, den svart-grå-vita kroppen och de tydliga röda fälten kring ögat och på näbben. Det som gett arten dess namn, den röda fliken mellan ögat och näbben kanske man måste anstränga sig något för att se.