Glaucidium radiatum
Jungle owlet / Indisk sparvuggla

22    2022-12-10    Corbett, India/Indien

Bablu and I took a walk into a village near Corbett Park. From afar, Bablu spotted this Jungle owlet. It perched spectacularly on a stake in the middle of a small field that was next to a house. Apparently it felt safe behind the fence around the patch because it only looked up once in a while. Otherwise it just sat quietly. The bird may look large in the picture, but it will only grow to a maximum of 20 cm.

Bablu och jag tog en promenad in i en by i närheten av Corbett-parken. På långt håll upptäckte Bablu denna indiska sparvuggla. Den satt spektakulärt på en påle mitt i en liten åker som låg intill ett hus. Tydligen kände den sig trygg bakom staketet runt täppan för den tittade bara upp någon gång, annars satt den lugnt kvar. Fågeln ser möjligen stor ut på bilden, men den blir max 20 cm lång.