Buceros bicornis
Great hornbill / Större näshornsfågel

27    2022-12-10    Corbett, India/Indien

This Great hornbill perched briefly in the tree canopy by the road. This is one of the largest hornbills in Asia. It can be over a meter long! In the evening light the tail and wings are almost golden yellow, but in other light they are white. The yellow-orange casque on top of the bill is impressively large in relation to the head! (This was the only time I had the chance to photograph this impressive hornbill. Otherwise, we only saw them flying high above our heads.) Unfortunately, the species is endangered and nowadays very few individuals remain.

Den här större näshornsfågeln satt en kort stund i en trädkrona invid vägen. Detta är en av de största näshornsfåglarna i Asien. Den kan bli över en meter lång! I kvällsljuset är stjärten och vingarna nästan guldgula, men i annat ljus är de vita. Den gul-orangea kasken ovanpå näbben är imponerande stor i förhållande till huvudet! (Det här blev enda gången jag fick chansen att fotografera denna imponerande näshornsfågel. I övrigt såg vi dem bara flyga högt över våra huvuden.) Arten är dessvärre hotad och numera mycket fåtalig.