Micropternus brachyurus
Rufous woodpecker / Rostspett

29    2022-12-10    Corbett, India/Indien

Bablu has been guiding in this park for nine years - yet it was the first time for both me and him to see a Rufous woodpecker! This odd and unusual woodpecker possibly had a nest in the hollow tree, because a few hours later we saw it again - in the same tree...

Bablu har guidat i den här parken i nio år - ändå var det första gången både för mig och för honom att få syn på en rostspett! Denna udda och ovanliga hackspett hade möjligen ett bo i trädets hålighet, för några timmar senare såg vi den igen i samma träd...