Falco peregrinus
Peregrine falcon / Pilgrimsfalk

31    2022-12-10    Corbett, India/Indien

This stately Peregrine falcon was sitting calmly when we came walking (behind a fence). The evening sun produced a soft light and was also reflected in the bird's eye. For me this was a magnificent experience. I had never been this close to a Peregrine falcon before. Bablu and I stood for a long time just admiring this beautiful bird.

Den här ståtliga pilgrimsfalken satt lugnt kvar när vi kom gående (bakom ett stängsel). Kvällssolen gav ett mjukt ljus och reflekterades också i fågelns öga. För mig var detta en storslagen upplevelse. Jag hade aldrig varit så nära en pilgrimsfalk förut. Bablu och jag stod en lång stund och bara beundrade denna vackra fågel.