Psittacula cyanocephala
Plum-headed parakeet / Plommonhuvad parakit

32    2022-12-10    Corbett, India/Indien

This Plum-headed parakeet was munching on berries and didn't move when we approached it with the jeep. It may look like it spilled berry juice on itself, but the sultry, red spot on the wing is actually a species characteristic.

Den här plommonhuvade parakiten mumsade gott på bär och flyttade inte på sig när vi närmade oss med jeepen. Det ser kanske ut som den spillt mörkröd bärsaft på sig, men den murriga, röda fläcken på vingen är faktiskt artkaraktäristisk.