Francolinus pondicerianus
Grey francolin / Grå frankolin

04    2022-12-10    Corbett, India/Indien

We saw Grey francolin several times during the trip, but always at quite a distance. Once we came close though. We stopped the jeep next to the side of the road, some distance from a couple that were picking gravel on the road. Apparently they had an established path that led past where we were standing, because suddenly they appeared right next to us and I was able to photograph up close from the jeep. In close-up, this bird is not only gray but exquisitely watered and colored in various shades of yellowish brown and grey.

Vi såg grå frankolin flera gånger under resan, men alltid på ganska långt avstånd. En gång kom vi nära dock. Vi stannade med jeepen intill vägkanten en bit från ett par som plockade grus på vägbanan. Tydligen hade de en invand stig som ledde förbi platsen där vi just stod, för plötsligt dök de upp alldeles intill oss och jag kunde fotografera på nära håll från jeepen. I närbild är denna fågel inte bara grå utan utsökt vattrad och färgad i olika nyanser av brunt och grått.