Vanellus spinosus
Spur-winged lapwing / Sporrvipa

18    2022-03-05    Hula Valley, Israel

In Israel, you usually see only one lapwing, the Spur-winged lapwing. On the other hand, it is very visible, especially in the northern part of the country. In addition, it is heard. It often screams out its loud "did-he-do-it". The bird occurs in a belt across Africa, from Senegal to Tanzania, with a detour to the eastern Mediterranean, including Israel.

I Israel syns vanligtvis bara en enda vipa, sporrvipan. Den är å andra sidan mycket synlig, särskilt i norra delen av landet. Dessutom hörs den. Den skriker ofta ut sitt högljudda "did-he-do-it". Fågeln förekommer i ett bälte över Afrika, från Senegal till Tanzania, med en avstickare till östra Medelhavsområdet, inklusive Israel.