Prinia gracilis
Graceful prinia / Nilprinia

33c066    2022-03-04    Ma'agan-Michael, Israel

This is one of the most common songbirds in northern Israel - a Graceful prinia (until 2022 classified as one species along with the Delicate prinia). It is a small bird with a long tail that is clearly cross-striped on the underside, which is clearly seen in this picture. The song is a stubborn repetition of a single-syllable phrase and is usually performed from an elevated and open position - as in this picture... The closest relatives of the prinias are the cisticolas.

Det här är en av de vanligaste sångfåglarna i Israel - en nilprinia (fram tills 2022 klassificerad som en art tillsammans med dvärgprinian, då kallad "streckad prinia"). Det är en liten fågel med en lång stjärt som är tydligt tvärstreckad på undersidan vilket syns tydligt på den här bilden. Sången är ett envist upprepande av en enstavig fras och framförs oftast från en upphöjd och öppen position - som här... Närmaste släktingar är cistikolorna.