Acrocephalus scirpaceus
Eurasian reed warbler / Rörsångare

33c062    2022-03-04    Ma'agan-Michael, Israel

The Eurasian reed warbler is a Swedish breeding bird but is also found in a relatively large area in Europe, Asia and northern Africa. Thanks to its large distribution area, it is characterized to be of "least concern" - but in Sweden it is unfortunately declining. This individual is probably a migrant on a winter stay in Israel.

Rörsångaren är en svensk häckfågel men återfinns också i ett relativt stort område i Europa, Asien och norra Afrika. Tack vare sitt stora utbredningsområde karaktäriseras den som 'livskraftig' - men i Sverige minskar den tyvärr. Det här är troligen en migrant på vinterviste i Israel.