Larus armenicus
Armenian gull / Armenisk trut

18    2022-03-04    Ma'agan-Michael, Israel

This was the first time I came across an Armenian gull. Some gull species are difficult to distinguish, but an analysis of a bird in flight afterwards determined that this was in fact an Armenian gull. This species has a limited distribution area and breeds only in Armenia and adjacent areas in Georgia, Turkey and Iran. In winter, however, it migrates south and can be seen here in coastal areas in Israel.

Det här var första gången jag stötte på armenisk trut. Vissa trutar kan vara svåra att skilja åt, men en analys av en flyktbild i efterhand fastställde att detta faktiskt var just en armenisk trut. Denna art har ett begränsat utbredningsområde och häckar endast i Armenien och angränsande områden i Georgien, Turkiet och Iran. Vintertid migrerar den dock söderut och kan bland annat ses här i kustnära områden i Israel.