Plegadis falcinellus
Glossy ibis / Bronsibis

12    2022-03-04    Ma'agan-Michael, Israel

In Sweden, this species has sometimes been called "Black ibis" because in certain light and during certain periods of the year it is experienced as black or dark brown. My previous attempts to portray the species have varied between precisely dark brown and slightly spotted. But in Ma'agan Michael, I saw some fully colored specimens - and in the right sunlight. Suddenly, all shades of color appeared in fluorescent light!

Den här arten har på svenska ibland kallats "svart ibis" eftersom den i visst ljus och under vissa perioder på året upplevs som svart eller mörkt brun. Mina tidigare försök att skildra arten har varierat mellan just mörkt brun och något fläckig. Men i Ma'agan Michael fick jag syn på några utfjädrade exemplar - och i rätt solljus. Plötsligt framträdde alla färgnyanser i fluorescerande ljus!