Egretta garzetta
Little egret / Silkeshäger

12    2022-03-04    Ma'agan-Michael, Israel

The Little egret occurs mainly in the Old World. It is very reminiscent of the American Snowy egret (Egretta thula) and, like that species, it has yellow feet. From the 17th century onwards, the Little egret was hunted for its beautiful plumes. These were mainly used as ornaments on hats. After this fashion disappeared, the Little egret has recovered and is today considered to be of "least concern". The Little egret is very gregarious and likes to be in flocks, as here at the fish ponds in Ma'agan Michael.

Silkeshägern förekommer huvudsakligen i Gamla världen. Den påminner starkt om den amerikanska snöhägern (Egretta thula) och har som denna art gula fötter. Från 1600-talet och framåt var silkeshägern jagad för sina vackra plymers skull. Främst användes dessa som prydnader på hattar. Efter det att detta mode försvunnit har silkeshägern återhämtat sig och anses i dag livskraftig. Silkeshägern är mycket social och vistas gärna, som här vid fiskdammarna i Ma'agan Michael, i flock.