Tringa semipalmata
Willet / Willet

18    2021-12-12    San Elijo, California, USA

This shy and relatively large wader (13.0-16.1 in) is called "willet" in both English and Swedish. It is an onomatopoeic name, based on the most common sound that it produces. In this picture from San Elijo, or when it is resting it looks dull gray, but when it takes wing it suddenly shows black wings with a clear white wing band.

Denna skygga och relativt stora vadare (33-41 cm) kallas både på engelska och svenska för "willet". Det är ett onomatopoetiskt namn, baserat på det vanligaste lätet. När den söker föda i vattnet, som på den här bilden från San Elijo, eller när den vilar så ser den tråkigt grå ut. Men när den lyfter visar den plötsligt upp svarta vingar med ett tydligt vitt vingband.