Pelecanus erythrorhynchos
American white pelican / Hornpelikan

12    2021-12-12    San Diego, USA

This white pelican is one of the largest birds in the United States (50-70 in) with a wingspan of up to three meters (118 in)! (Only the California condor has a larger wing width). During the breeding season, the adult pelicans develop a protuberance, or a "horn" on the lower part of the upper mandible (approximately where a black spot appears on the bill in the picture). This has given it the Swedish name "Horned pelican". Another characteristic, which we observed in a freshwater lagoon in San Diego, is that a large group of pelicans, a dozen or more, gather to fish collectively by helping to encircle and drive fish, which then becomes easier to catch.

Denna vita pelikan är en av USAs största fåglar (130-180 cm) med ett vingspann på upp till tre meter! (Endast den kaliforniska kondoren har större vingbredd). Under häckningstid utvecklar de vuxna pelikanerna en knöl, eller ett "horn" på nedre delen av övre näbbhalvan (ungefär där det framträder en svart fläck på näbben på bilden). Detta har gett den det svenska namnet "hornpelikan". Ett annat karaktäristikum, som vi observerade i en sötvattenslagun i San Diego, är att en stor grupp pelikaner, ett dussin eller flera, samlas för att fiska kollektivt genom att hjälpas åt att inringa och driva fisk som då blir lättare att fånga.