Egretta thula
Snowy egret / Snöhäger

12    2021-12-12    San Elijo, California, USA

A Snowy egret in shallow water, waiting for a suitable prey.

En snöhäger i grunt vatten som väntar på ett lämpligt byte.