Carduelis spinus
Eurasian siskin / Grönsiska

33c099    2022-02-27    Uppsala, Sweden/Sverige

A male Eurasian siskin visits a bird feeder in Nåntuna in southern Uppsala. During the winter, it prefers seeds of birch and alder, like its close relative, the Common redpoll. But sunflower seeds are of course a welcome addition.

En hanne av grönsiska besöker en fågelmatning i Nåntuna i södra Uppsala. Under vintern lever den, liksom sin släkting gråsiskan, helst på björk- och alfrön. Men solrosfrön är förstås ett välkommet tillskott.