Acanthis flammea
Common redpoll / Gråsiska

33c099    2022-02-27    Uppsala, Sweden/Sverige

The Common redpoll is a widely distributed bird with several subspecies. It subsists on different seeds, mainly birch seeds. When these are absent or occur to a limited extent, it can migrate large distances. In some years, there may therefore be an "invasion" of Common redpolls, including in central Sweden where it otherwise does not breed. An example of how far a Common redpoll can migrate was shown last year in Ottenby on Öland, where a Common redpoll was captured that was already ringed - in China! When the redpolls arrive, they look for birch seeds and elm seeds. But the occasional sunflower seed also slips down. In certain years, this makes it one of our most common birds at the feeders...

Gråsiskan är en vitt spridd fågel med flera underarter. Den lever gärna på olika frön, främst björkfrön. När dessa uteblir eller förekommer i begränsad omfattning kan den ge sig ut på vandring. Vissa år kan det därför bli "invasion" av gråsiskor, bland annat i centrala Sverige där den annars inte häckar. Ett exempel på hur långt en gråsiska kan färdas visades häromåret i Ottenby på Öland där man fångade in en gråsiska som redan var ringmärkt - i Kina! När gråsiskorna kommer letar de efter björkfrön och alfrön. Men ett och annat solrosfrö slinker också ner. Det gör den till en av våra vanligaste fågelbordsfåglar vissa år...