Aegithalos caudatus
Long-tailed tit / Stjärtmes

33c049    2022-02-27    Uppsala, Sweden/Sverige

A Long-tailed tit in Lilla Djurgården in southern Uppsala. This little "downy ball", with a tail that is longer than its body, almost always moves in a flock. The number of birds in the flock varies but can amount to 30 individuals. The breeding behavior also shows collective traits. Couples who have failed to breed then usually help another, closely related couple, which increases the chances of producing fledgelings.

En stjärtmes i Lilla Djurgården i södra Uppsala. Denna lilla "dunboll" med en stjärt som är längre än kroppen rör sig nästan alltid i flock. Antalet fåglar i flocken varierar men kan uppgå till 30 individer. Även häckningsbeteendet visar kollektiva drag. Par som misslyckats med häckningen hjälper då oftast ett annat, närbesläktat par vilket ökar chanserna att få fram flygga ungar.