Poecile [Parus] palustris
Marsh tit / Entita

33c047    2022-02-27    Uppsala, Sweden/Sverige

The Marsh tit has a large distribution area globally, but in Sweden it occurs only south of Dalälven. This little passerine in Uppsala is thus located in the northernmost part of its habitat. In the picture, you can distinguish at least two characteristics that distinguish it from its close relative, the willow tit (Poecile montanus): a light part on the bill and an evenly wide white part under the eye. In the summer it feeds mostly on insects, but in fall and winter it also eats seeds - and is happy to visit bird feeders if they are reasonably close to the forest.

Entitan har ett stort utbredningsområde, men i Sverige förekommer den bara söder om Dalälven. Den här titan i Uppsala befinner sig alltså i den nordligaste delen av området. På bilden kan man urskilja åtminstone två karaktäristika som skiljer den från den nära släktingen talltitan: ett ljust parti på näbben och ett jämnbrett vitt parti under ögat. På sommaren lever den mest av insekter men höst och vinter så äter den också frön - och besöker gärna fågelmatningar om de ligger rimligt nära skogen.