Actitis hypoleucos
Common sandpiper / Drillsnäppa

18    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

A Common sandpiper perched on a pole and we could approach carefully with the car. I took this picture through the car window.

En drillsnäppa placerade sig på en stolpe och vi kunde närma oss försiktigt med bilen. Jag tog den här bilden genom bilfönstret.