Tringa totanus
Common redshank / Rödbena

18    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

Maybe we were too close to the nest of a redshank because time after another two redshanks flew over us.

Kanske stod vi för nära en rödbenas bo vid strandkanten för vi blev gång efter annan överflugna av ett par rödbenor.